Gebruikersrechten

Voor elke gebruiker kan een aparte account aangemaakt worden en aan elk individueel account kunnen afzonderlijk specifieke rechten worden toegekend. Het is mogelijk per discipline of per (gebruikers)groep rechten toe te kennen, waar medewerkers dan individueel bij ingedeeld kunnen worden en daar dan automatisch de groepsrechten voor verkrijgen. Daarnaast kan desgewenst worden opgegeven wanneer een medewerker mag inloggen of niet mag inloggen, maar ook in welke uren hij eventueel wijzigingen mag aanbrengen en in welke uren niet.

 

  • Access
  • Edit playlist