Plan checker

Met de Plan checker is een analyse van de Playlist snel gemaakt. Vanuit elke track uit de Playlist is het uurformat en de planregel bekijken waarmee de track gepland is. Op die manier is snel te controleren of een afwijkende track thuishoort in het uurformat of dat wellicht de criteria van die track gefinetuned moeten worden.

Wanneer de Formatplanner bij het plannen tegen incidentele onmogelijkheden aanloopt dan worden die aan het einde van de planning overzichtelijk weergegeven. Ook hier komt de Plan checker uitstekend van pas omdat bij iedere melding, de planregel in het uurformat gechecked en  gecorrigeerd kan worden.

Van elke track in de Playlist, Databank Browser of Item Browser is de formatplanner analyse te starten. Deze analyse laat in een overzichtelijke matrix zien op welke tijdstippen en op welke dagen de track gepland is. Deze module is daarom een handig hulpmiddel om uurformats en database te optimaliseren.

  • Link Planner report - Hour format
  • Link Playlist - Hour format