Jingle players Xtra

Deze module geeft radiostations de mogelijkheid om de standaard Jingle player uit te breiden tot maximaal  8 Jingle-cart players. In totaal staan er dan tot maximaal 56 jingles gereed om direct in te starten.

 

 

 

 

 


De mogelijkheid om meerdere jingles te groeperen of te “loopen” is ideaal voor het maken van een “bedje”.

Instarten van een jingle kan met deze optie ook vanaf een van de 3 cue-punten uit de database.

Een zeer bijzondere functie is het kunnen uitvullen van een jingle naar de uurwisseling toe met naar keuze een automatische- of handmatige start. Een jingle die bestaat uit een bedje met een afsluitende stationcall komt zo altijd precies uit.

  • Up to 8 carts
  • Playback settings pro jingle
  • Selection and general settings