Formatplanner Xpert

De meest uitgebreide plan mogelijkheden binnen AerOn Studio zijn terug te vinden in de optie Formatplanner Xpert.

De Formatplanner Xpert  kan worden voorkomen dat bepaalde tracks in de playlist komen door het uitsluiten van criteria. Op deze manier wordt de planning nog accurater. Verder is het mogelijk om in de uurformats tracks te markeren die onderling van plaats mogen wisselen. AerOn Studio houdt daar dan bij het plannen rekening mee zodat de plaats van deze tracks binnen het uur random wordt aangepast.

Door te werken met mood en texture kan in één handeling de sfeer van het uur worden aangepast aan actuele ontwikkelingen.

In aanvulling op de uurformats kan nu ook op criteria-basis aangegeven worden hoeveel tracks er per criterium per uur maximaal gepland mogen worden tevens kan worden bepaald hoe groot de separatie minimaal moet zijn.

Zijn de playlisten gepland, dan is bovendien voor elke geplande track een aantal alternatieve tracks beschikbaar conform de criteria waarmee de track gepland is.

In het info-scherm wordt overzichtelijk weergegeven hoe binnen elke criteriagroep de hoeveelheid tracks van alle criteria zich tot elkaar verhouden. Zo is er snel te zien of bepaalde muziekstijlen, doelgroepen of tracks uit bepaalde jaren voldoende representatief aanwezig zijn in de database.

Voorwaarde voor deze module is dat deze enkel in combinatie met de Formatplanner Semi Vast en Xtra werkt.

  • Criteria separation