Opties

Databank Browser Xtra

Deze uitbreidingsmodule biedt ten opzichte van de standaard browser diverse extra interessante zoekfuncties. In plaats van enkel titel, artiest en audio ID kunnen allerlei extra kolommen worden weergegeven (bijvoorbeeld de diverse criteriagroepen, laatst gespeeld, laatst gepland, jaartal, speelduur uurgetal, uurgetal artiest, enz.).  Handig is de mogelijkheid om op deze kolommen te sorteren en zo snel de gewenste gegevens te vinden.

In de overzichtelijke matrix kunnen verder meerdere criteria in één keer geselecteerd worden.

Binnen de module is er een selectie te maken waarbij alle tracks, of slechts de beschikbare tracks voor de planner of presentator/DJ worden weergegeven. De persoonlijke ingestelde rechten spelen hierbij een rol.  Voor het onderhoud van de databank is het snel selecteren op tracks die wel in de databank zitten maar niet fysiek aanwezig zijn een handige toevoeging.

Verder is er nog een extra tabblad voorzien met speciale zoekfuncties. Hier is te  selecteren op delen van de songtekst,  moods, texture, en diverse andere specifieke criteria.

Tot slot biedt de Databank Browser Xtra,  definieerbare schermpresets per gebruiker en controle mogelijkheden op de historie van de artiest in de databank editor.

 • Choice of columns, tracks and multi select
 • Additional search functions

Item Browser

De item browser is gekoppeld aan de database en biedt de mogelijkheid om een geheel eigen mapstructuur aan te leggen. De mappen worden onderverdeeld in algemene mappen, mappen per ingelogde presentator/DJ of mappen van een bepaalde gebruikersgroep.

Presentatoren/DJ’s die veel eigen vormgeving gebruiken hebben zo de mogelijkheid hun items in eigen map(pen) overzichtelijk bij elkaar te plaatsen.

De Item Browser is eveneens een ideaal hulpmiddel voor radiostations die met een redactie werken, waar bijvoorbeeld nieuwsitems geproduceerd worden. Nieuwsitems worden op de redactie in een “nieuwsmap”  geplaatst. De presentator/DJ in de live studio ziet vervolgens de nieuwe items direct verschijnen in zijn “nieuwsmap” in de itembrowser en kan deze meteen toepassen in zijn programma.

Live players Xtra

Deze module biedt een uitbreiding op de live assist players van AerOn Studio en voegt onder andere 3 snel-toetsen toe om snel naar, in de database gedefinieerde, cue-punten te navigeren.

Door op de afbeelding van de track te klikken schakelt u direct naar de Databank Editor en is er meer informatie over de track en artiest beschikbaar.

Bij de tijdweergave zijn in deze module diverse extra alternatieve weergaven te selecteren.

Jingle players Xtra

Deze module geeft radiostations de mogelijkheid om de standaard Jingle player uit te breiden tot maximaal  8 Jingle-cart players. In totaal staan er dan tot maximaal 56 jingles gereed om direct in te starten.

 

 

 

 

 


De mogelijkheid om meerdere jingles te groeperen of te “loopen” is ideaal voor het maken van een “bedje”.

Instarten van een jingle kan met deze optie ook vanaf een van de 3 cue-punten uit de database.

Een zeer bijzondere functie is het kunnen uitvullen van een jingle naar de uurwisseling toe met naar keuze een automatische- of handmatige start. Een jingle die bestaat uit een bedje met een afsluitende stationcall komt zo altijd precies uit.

 • Up to 8 carts
 • Playback settings pro jingle
 • Selection and general settings

Voice tracking Xtra

Een voice track inspreken zoals in een live situatie?  Dit is mogelijk met de module Voice tracking Xtra. Het uittro en intro van de track zijn tijdens het inspreken van de voicetrack hoorbaar en de presentator/DJ bepaalt tijdens het opnemen zelf waar de volgende track start.

Het extra spoor in deze module geeft de mogelijkheid om vormgeving of een jingle onder de voicetrack te slepen.

Met behulp van een externe controller zoals bijvoorbeeld de faders van een digitale Axum mengtafel kunnen de uit- en de intro’s  zelfs met een fader worden geschoven. De exacte fadercurves worden zo in AerOn Studio samen met de voicetrack worden vastgelegd.  Voicetracks zijn hiermee niet meer van live te onderscheiden!

Remote voicetracking basis

Deze basis module is éénmalig nodig om met externe voicetrackers te kunnen werken.

Externe voice trackers kunnen met behulp van hun eigen licentie vervolgens inloggen in het systeem en vanaf thuis de voicetrack functies van AerOn Studio benutten.

Plan checker

Met de Plan checker is een analyse van de Playlist snel gemaakt. Vanuit elke track uit de Playlist is het uurformat en de planregel bekijken waarmee de track gepland is. Op die manier is snel te controleren of een afwijkende track thuishoort in het uurformat of dat wellicht de criteria van die track gefinetuned moeten worden.

Wanneer de Formatplanner bij het plannen tegen incidentele onmogelijkheden aanloopt dan worden die aan het einde van de planning overzichtelijk weergegeven. Ook hier komt de Plan checker uitstekend van pas omdat bij iedere melding, de planregel in het uurformat gechecked en  gecorrigeerd kan worden.

Van elke track in de Playlist, Databank Browser of Item Browser is de formatplanner analyse te starten. Deze analyse laat in een overzichtelijke matrix zien op welke tijdstippen en op welke dagen de track gepland is. Deze module is daarom een handig hulpmiddel om uurformats en database te optimaliseren.

 • Link Planner report - Hour format
 • Link Playlist - Hour format

Formatplanner / Playlist Semi Vast


Met deze module is de Formatplanner in staat semi-vaste items te plannen. Semi-vast plannen maakt het mogelijk een nieuws-item binnen een (instelbaar) tijdsvenster rond de uurwisseling in te plaatsen. Dit met als doel dat de muziektrack voorafgaand aan het nieuws in zijn geheel gespeeld wordt en niet voortijdig uitgefade wordt.

Uiteraard kunnen met deze module semi-vaste items ook handmatig in de Playlist worden ingesteld.

 

 

Formatplanner Xtra

Met  Formatplanner Xtra is het mogelijk  te plannen op items die zijn ingevoerd in criteria kolom 4 en 5 van de Databank Editor.  Per kolom zijn er nu meerdere criteria aan te vinken waardoor een nog betere definitie van de tracks kan plaatsvinden. 

Deze planner houdt naast de dagdelen ook rekening met de ingevulde weekdelen in de database editor.

Instelbare planregels maken het mogelijk om een gewogen besluit te nemen over welke planregels eventueel gebroken mogen worden, wanneer bij planning zou blijken dat er te weinig tracks in het systeem aanwezig zijn om aan alle opgegeven criteria te voldoen.

Deze module is enkel mogelijk in combinatie met de optie Formatplanner Semi Vast.

Formatplanner Xpert

De meest uitgebreide plan mogelijkheden binnen AerOn Studio zijn terug te vinden in de optie Formatplanner Xpert.

De Formatplanner Xpert  kan worden voorkomen dat bepaalde tracks in de playlist komen door het uitsluiten van criteria. Op deze manier wordt de planning nog accurater. Verder is het mogelijk om in de uurformats tracks te markeren die onderling van plaats mogen wisselen. AerOn Studio houdt daar dan bij het plannen rekening mee zodat de plaats van deze tracks binnen het uur random wordt aangepast.

Door te werken met mood en texture kan in één handeling de sfeer van het uur worden aangepast aan actuele ontwikkelingen.

In aanvulling op de uurformats kan nu ook op criteria-basis aangegeven worden hoeveel tracks er per criterium per uur maximaal gepland mogen worden tevens kan worden bepaald hoe groot de separatie minimaal moet zijn.

Zijn de playlisten gepland, dan is bovendien voor elke geplande track een aantal alternatieve tracks beschikbaar conform de criteria waarmee de track gepland is.

In het info-scherm wordt overzichtelijk weergegeven hoe binnen elke criteriagroep de hoeveelheid tracks van alle criteria zich tot elkaar verhouden. Zo is er snel te zien of bepaalde muziekstijlen, doelgroepen of tracks uit bepaalde jaren voldoende representatief aanwezig zijn in de database.

Voorwaarde voor deze module is dat deze enkel in combinatie met de Formatplanner Semi Vast en Xtra werkt.

 • Criteria separation

Commercialplanner Xtra

Met de extra functionaliteit in Commercialplanner Xtra van AerOn Studio kan de voorkeurspositie binnen een reclameblok worden aangegeven.

Er zijn extra plaatsingsmogelijkheden toegevoegd  zoals het plannen van een vast aantal spots per dag en de mogelijkheid om lege blokken op te vullen.

Voor de termijnplanning is het mogelijk om op even- of oneven dagen, weken of maanden te plannen.

Ook de vormgeving is uitgebreid met twee extra voor- en najingels, die altijd gespeeld worden ook al zijn er geen commercials in het blok aanwezig.

Deze planner houdt ook rekening met de bij de individule commercials opgegeven weekdelen in de databank editor. Bij campagnes met meerdere commercials kan op die manier een commercial bijvoorbeeld aan een bepaalde dag gekoppeld worden.

Editiesystemen hebben deze Commercialplanner Xtra als basis nodig om vanuit één punt voor alle edities te  plannen. De blokken in alle edities worden dan in lengte  afgestemd op het langste blok, zodat perfecte onkoppeling mogelijk is.

 • Placement
 • Even-odd days/weeks/months
 • Pre and Post jingles
 • Planning editions

Audio logger

Radiostations zijn verplicht om hun output signaal te archi­veren ten behoeve van auteursrechtenorganisatie, maar ook het bewijs dat commercials daadwerkelijk zijn uitgezonden is van belang. 

De audiologger maakt op de achtergrond opnames in een (doorgaans) lage bitrate. In de week-uren matrix kan worden aangeven welke uren wel of niet opgenomen moeten worden. Uiteraard is ook de bewaartermijn, audiokwaliteit en bron instelbaar.

Kies de bestandsmap waarin het audio wordt vastgelegd en AerOn Studio doet de rest.

 

Time shifter

De Time shifter is een module waarmee een externe bron of stream in hoge kwaliteit wordt opgenomen om deze later weer opnieuw uit te zenden. Deze module wordt veelal gebruikt om live programma’s op te nemen en om deze vervolgens later te kunnen herhalen.

Slimme functies maken het mogelijk om de opname pas te starten wanneer het nieuws met de aansluitende commercials zijn afgelopen. Ook is het mogelijk tijdens de opname tussenliggende commercialblokken over te slaan, zodat deze bij heruitzending kunnen worden vervangen.

De Time shifter is tevens de ideale tool om tijdzones te overbruggen. Bijvoorbeeld een programma heruitzenden in New York dat om 8 uur 's morgens in Amsterdam is uit­gezonden? De Time shifter neemt het programma automa­tisch op van een satellietverbinding gedurende de dag.

 • Recording streams

In/Out box functies

De In/Out Box is een extern programma waarmee op een handige manier bestanden kunen worden verplaatst. Zodra bijvoorbeeld nieuwsbestanden zijn gedownload worden deze naar de juiste map in AerOn Studio verplaatst, zodat ze vanaf dat moment in de playlist voorbeluisterd kunnen worden.

De In/Out box is ook handig voor radiostations met een uitgebreide redactie. Nieuwsitems die klaar zijn voor uitzending worden vanuit de centrale map op de redactie automatisch verplaatst naar een opgegeven map in AerOn Studio waarna ze in de Item-browser, gemerkt als nieuw item, direct zichtbaar zijn. In de live-studio kunnen ze dan vervolgens vanuit de Item-browser direct in de playlist worden gesleept en uitgespeeld.

Export functies

De AerOn Studio Export module exporteert relevante gegevens (metadata) naar andere applicaties. Bijvoorbeeld de spelende titel en artiest informatie met bijbehorende afbeelding via HTML export naar een website,  RDS applicatie of naar de stream…

In de Databank Editor is per track aan te geven of  alleen titel of artiest, titel-artiest, of een aangepaste tekst wordt gepubliceerd.

Om het de gebruiker makkelijk te maken, heeft Broadcast Partners een aantal standaard templates gemaakt. Één van de templates is special ontwikkeld voor mobiele toepassingen zoals een iPhone. Uiteraard zijn deze volledig naar eigen wens aan te passen.

Met deze module kan AerOn Studio ook verbinden met een externe RDS applicatie via RDS Export. De Playlist-informatie wordt gebruikt in de Program Service (PS) of RadioText (RT) functies van RDS. Met behulp van het separaat verkrijgbare Radix RDS kunnen com­plete RDS Playlisten gegenereerd worden. Voor meer informatie zie: www.broadcast­partners.nl/radix.

Studio switch

In combinatie met de geschikte hardware (RME geluidskaart) maakt deze module van van uw PC een studio switch, waarbij in non-stop mode het signaal geheel buiten de mengtafel om naar de zendlijn gerout wordt.

Slave studio incl. Studio switch

Binnen AerOn Studio kan het overschakelen van non-stop naar live assist met één enkele computer geregeld worden.

Grotere radiostations koppelen dit doorgaans liever los en plaatsen de non-stop PC in de serverruimte, die dan tevens als audiomatrix dienst doet. Voor elke live studio wordt een aparte play-out machine geplaatst die via het netwerk met de non-stop computer is verbonden. Deze aparte play-out machine kan de playlist van de non-stop computer na elke trackovergang overnemen. Bij gebruik van meerdere live studio’s kan elke studio een andere studio overnemen wanneer deze vrijgegeven wordt. De programmamakers/DJ’s werken tijdens de live uitzendingen dan op de PC van de desbetreffende live studio. De PC van elke live studio dient bij deze werkwijze over de Slave studio functie module te beschikken.

Met de meegeleverde Studio switch functie in combinatie met de geschikte hardware (RME geluidskaart) schakelt deze module in de non-stop server PC de aangesloten studio of studio's.

Productie licentie

Met deze licentie kan op een PC of laptop uitgebreid productiewerk gedaan worden. 

De standaard functies van AerOn Studio zijn op dit productiestation dan beschikbaar, met uitzondering van de non-stop functie en de Live assist cart players. Zijn er voor het hoofdsysteem extra modules aangeschaft, dan zijn deze ook op het productiestation actief.

Editie functies (per editie)

Extra edities met AerOn Studio worden samengesteld uit meerdere AerOn Studio versies. Daarnaast is per editie de Editie module nodig.

Met de Editie module wordt ondermeer de onderlinge interactie tussen de edities geregeld, waarbij acties van het hoofdsysteem op de editie PC regionale jingles synchroon laten afspelen.

In combinatie met de Commercialplanner Xtra in het hoofdsysteem, kunnen de commercials voor alle edities centraal gepland worden om zo een perfecte synchroniteit mogelijk te maken. Tevens geeft de Editie functie de mogelijkheid om tijdens ontkoppelde commercialblokken het RDS signaal automatisch om te schakelen, zodat autoradio’s tijdens een commercialblok niet switchen naar een andere frequentie. Dit uiteraard in combinatie met een daarvoor geschikte RDS encoder en RDS software.

Op het hoofdsysteem is voor de ontkoppeling van commercialblokken een apart commercial afspeelkanaal te creeren.

Multiple playout (op 1 PC)

Bij editiesystemen kan het economisch interessant zijn om meerdere versies van AerOn Studio parallel op één computer te draaien. Dit scheelt niet alleen rackruimte, maar het vereenvoudigd ook het beheer. De Multiple playout maakt dat mogelijk.

De hoeveelheid versies die parallel kunnen functioneren op één machine is  afhankelijk van het type PC en de beschikbare hoeveelheid uitgangen van de geluidskaart.

Integratie digitale mengtafel

Bijna alle digitale mengtafels worden door een gestandaardiseerd- of een eigen protocol bestuurd.

Een aantal fabrikanten zien inmiddels het grote voordeel in van integratie van radioautomatisering met hun digitale mengtafel en hebben deze protocollen ter beschikking gesteld. Broadcast Partners heeft inmiddels een aantal protocollen kunnen integreren in AerOn Studio, waaronder het Mamba protocol (Axum) en het Ember protocol (Studer).

Ook bij analoge mengtafels wordt soms gebruik van digitale besturingsprotocollen om bijvoorbeeld fader- of knopstarts en andere controllers via bijvoorbeeld USB te kunnen integreren met AerOn Studio (Airence, Airlite).

Met deze module wordt deze integratie geactiveerd.